Algemene voorwaarden

Lees deze Voorwaarden zorgvuldig door voordat je www.lavenus.com gebruikt. Deze Voorwaarden gelden voor alle bezoekers. Je toegang tot en gebruik van de website is afhankelijk van je aanvaarding en naleving van deze Voorwaarden. Bovendien zijn deze Voorwaarden van toepassing op elk aanbod van Lavenus en elke overeenkomst op afstand die tussen jou en Lavenus wordt gesloten.

INHOUD
ARTIKEL 1 - BESTELLINGEN
ARTIKEL 2 - PRIJS EN BETALING
ARTIKEL 3 - GEDRAG VAN DE GEBRUIKER
ARTIKEL 4 - DISCLAIMER EN GARANTIE
ARTIKEL 5 - AUTEURSRECHT EN HANDELSMERKEN
ARTIKEL 6 - WIJZIGINGEN
ARTIKEL 7 - OVEREENKOMST

1. Bestellingen
Alle onder deze Voorwaarden gekochte producten zijn uitsluitend bestemd voor persoonlijk, niet-commercieel gebruik en mogen niet doorverkocht worden. Lavenus kan de hoeveelheid die in één bestelling of gedurende een bepaalde periode, per persoon of per adres gekocht wordt, beperken. Lavenus is niet aansprakelijk voor verlies dat jij of een derde partij leidt door een vertraging of het niet verwerken van je bestelling of het niet leveren van producten als gevolg van onjuiste of onvolledige gegevens die in een bestelling zijn verstrekt.

Lavenus kan niet garanderen dat een bepaald product altijd beschikbaar zal zijn en behoudt zich het recht om je bestelling op elk moment om welke reden dan ook af te wijzen of te annuleren. In dat geval zal Lavenus het eventueel betaalde geld terugbetalen. Je hebt ook het recht de aankoop van een product te annuleren of het terug te sturen. Als je het product in bezit hebt, ben je verplicht het te bewaren en er redelijke zorg voor te dragen. Je moet het product naar ons terugsturen volgens de regels en instructies die beschreven staan in ons beleid voor bezorgen en terugsturen op www.lavenus.com. Als je opeenvolgende of afzonderlijke bestellingen plaatst, kunnen we je bestellingen niet samenvoegen. Voor elke bestelling gelden verzendkosten.

Om een bestelling op www.lavenus.com te plaatsen, moet je je registreren en ons je persoonlijke gegevens bezorgen. Klanten moeten hun echte naam, telefoonnummer, e-mailadres en andere gevraagde informatie geven zoals aangegeven. Bovendien ben je verplicht ons je betalingsgegevens te verstrekken, waarvan je garandeert dat ze geldig en correct zijn. Je bevestigt dat je de persoon bent waarnaar verwezen wordt in de verstrekte factuurgegevens. Lees het Privacybeleid op www.lavenus.com voor meer informatie over hoe we je gegevens gebruiken.

2. Prijs en betaling
De prijzen zijn vermeld in Euro's en inclusief 21% BTW. Wij behouden ons het recht om de prijzen zonder voorafgaande kennisgeving aan jou te wijzigen tot beide partijen overeenstemming hebben bereikt over de inhoud van de overeenkomst. Je moet betalen in de valuta waarin de prijs van het product is vermeld. Als je geen rekening in de betreffende valuta hebt, kun je met een creditcard betalen en moet je kaartmaatschappij het in rekening gebrachte bedrag omwisselen in de valuta van je land tegen hun huidige koers. Je creditcard maatschappij kan ook een veiligheidscontrole uitvoeren om te bevestigen dat jij het bent die de bestelling plaatst. Let op dat klanten die in een land buiten de Europese Unie kopen invoerrechten of belastingen moeten betalen. Neem contact op met je plaatselijke douane voor meer informatie over deze kosten voordat je je aankoop afrondt.

We bieden verschillende betalingsmogelijkheden die een gemakkelijke en veilige transactie garanderen. We aanvaarden geen betaling via bankoverschrijving. De opties iDeal, Bancontact en Sofort kunnen alleen gekozen worden als je online bankieren gebruikt. Alle betaalwijzen zijn zonder extra kosten.

Persoonlijke en financiële gegevens worden niet opgeslagen. Ze worden bewaard door derde betalingsproviders. Lees ook de Privacy Policy die beschikbaar is op www.lavenus.com. Alle productprijzen zijn inclusief 21% BTW, maar exclusief verzendkosten (kijk bij bezorgen & retourneren). Als je betaling niet aanvaard kan worden, wordt je bestelling geannuleerd. Neem in dat geval contact op met je bank of creditcard maatschappij voor meer informatie. Bestellingen die niet kunnen worden uitgevoerd, worden niet in rekening gebracht. Lavenus behoudt zich het recht voor om elke betaling in welke vorm dan ook te aanvaarden of te weigeren.

Speciale aanbiedingen van Lavenus op de website www.lavenus.com zijn geldig gedurende de periode zoals op de site gepubliceerd en onder de voorwaarde van beschikbaarheid. Prijzen zoals gepubliceerd op de website www.lavenus.com zijn te allen tijde leidend.

3. Gedrag van de gebruiker
Je stemt ermee in dat je persoonlijk verantwoordelijk bent voor je gebruik van de website www.lavenus.com en voor al je communicatie en activiteit op de website. De website mag alleen worden benaderd en gebruikt via toegestane servers. Je mag geen actie ondernemen om gemachtigde servers te omzeilen en/of software van derden te gebruiken om enig aspect te wijzigen. Je stemt ermee in en verbindt je ertoe de website en producten of een deel ervan niet te hacken, te proberen te hacken, te wijzigen, aan te passen, samen te voegen, te vertalen, te decompileren, uit elkaar te halen of er afgeleide werken van te maken. Bovendien stem je ermee in en verbind je je ertoe je toegang tot de website, of de informatie die ervan wordt verzameld, niet te gebruiken voor zakelijk of commercieel gebruik.

Wij hebben het recht om je op elk moment, zonder voorafgaande kennisgeving, de toegang tot deze website te ontzeggen. Als we vaststellen dat je je met verboden activiteiten bezighield, geen respect voor andere gebruikers toonde of Lavenus op een andere manier schond, kunnen we je tijdelijk of permanent de toegang tot deze website ontzeggen. Elke beslissing hiertoe is definitief.

4. Disclaimer en garantie
Lavenus heeft zich het recht om op elk moment en om welke reden dan ook inhoud van www.lavenus.com te verwijderen. Verwijdering kan onmiddellijk en zonder voorafgaande kennisgeving gebeuren. Alles wordt in het werk gesteld om de website soepel te laten werken. Lavenus neemt echter geen verantwoordelijkheid voor, en zal niet aansprakelijk zijn voor, het tijdelijk niet beschikbaar zijn of onderbreken van de website door technische problemen buiten onze controle. Bovendien garandeert Lavenus niet dat de website www.lavenus.com, servers of elektronische mededelingen die van Lavenus afkomstig zijn, vrij zijn van virussen of andere schadelijke componenten.

Lavenus doet geen toezeggingen en geeft geen garanties tegen gebreken van de producten. Geen enkele actie of vordering van welke aard dan ook kan tegen Lavenus worden ingesteld als gevolg van of in verband met gebreken in onze producten. Lavenus is niet aansprakelijk uit contract of delict voor enig letsel, verlies of schade aan welke persoon dan ook, voortvloeiend uit het gebruik van de producten.

5. Auteursrecht en handelsmerken
Alle inhoud die is opgenomen in of beschikbaar wordt gesteld via de website www.lavenus.com, zoals tekst, grafische voorstellingen, logo's, pictogrammen op knoppen, foto's en geluid, is het exclusieve eigendom van Lavenus en wordt beschermd door de Nederlandse en Europese copyright wetten. Bovendien zijn afbeeldingen, logo's, paginakopteksten, knoppictogrammen en scripts die in de website www.lavenus.com zijn opgenomen of via de website beschikbaar worden gesteld, handelsmerken van Lavenus. De handelsmerken van Lavenus mogen niet gebruikt worden in verband met een ander product of een andere dienst, op een manier die verwarring bij de klanten kan veroorzaken, of op een manier die Lavenus in diskrediet brengt of kan brengen. Alle andere handelsmerken die geen eigendom van Lavenus zijn en op de website www.lavenus.com verschijnen, zijn het eigendom van hun respectievelijke eigenaars, die al dan niet verbonden zijn met of gesponsord worden door Lavenus.

6. Wijzigingen
Wij behouden ons het recht voor deze Algemene Voorwaarden op elk moment te wijzigen of te vervangen in overeenstemming met herziene wetgeving. Als je www.lavenus.com blijft gebruiken, betekent dit dat je deze wijzigingen aanvaardt.

7. Overeenkomst
Deze voorwaarden vormen de volledige overeenkomst van beide partijen en vervangen alle voorgaande en gelijktijdige overeenkomsten tussen jou en Lavenus. Je bevestigt dat je, door in te stemmen met ons beleid, ermee instemt dat je geen rechtsmiddelen zult hebben met betrekking tot een verkeerde voorstelling van zaken die geen voorwaarde van Lavenus zijn geworden. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst worden per e-mail bij Lavenus ingediend. De klacht wordt beantwoord binnen een termijn van 14 kalenderdagen na de datum van ontvangst.

Informatie over de onderneming
Lavenus B.V.
Geregistreerd bij de Nederlandse Kamer van Koophandel onder nummer: 86179470.
BTW identificatienummer: NL863886565B01.

Lavenus wordt beheerst door en geïnterpreteerd volgens de wetten van Nederland en je onderwerpt je aan de exclusieve bevoegdheid van de rechtbanken van Nederland.

Als je vragen hebt over deze Voorwaarden, stuur dan een e-mail naar info@lavenus.com.

Zojuist toegevoegd aan je verlanglijst:
Je hebt zojuist dit product aan de winkelwagen toegevoegd: